Utdanning av meteorologer på Ulven

Studenter og værstasjon

Studenter og værstasjon

Som for to år siden hadde klubben nå i mai og juni besøk fra Geofysisk institutt (GFI) på Universitetet i Bergen (UiB). Opplegget er en del av meteorologiutdanningen i masterprogram på GFI. Gjennom et feltkurs skal studentene lære seg om målemetoder og måleteknikk og få praktisk erfaring i bruk av modern instrumentering og tilsvarende dataanalyse. På sletten sør for modellflybygget hadde vi plassert en god del utstyr, bl. a. en automatisk værstasjon (som måler temperatur, fuktighet, lufttrykk, wind, solstraling og nedbør), et målesystem som beskriver energibalansen ved bakken (måler inkommende og utgående kort- og langbølgestråling og den følbare og latente varmefluksen) og en Doppler lidar, som måler windhastighet og vindrettning opp til 300 mover bakken.

Værstasjon

I tillegg hadde vi plassert 10 temperatur og fuktihetsmålere rundt flystripen og opp fjellsiden for å dokumentere lokale variasjoner av temperatur og fuktighet gjennom dagen. Kurset ble avsluttet med en ettermiddag med intensive målingene ved hjelp av droner. Vi takker for oss i år og håper å få lov å komme tilbake neste år.

Joachim, Stephan og Thomas

Comments are closed.