Sportsfly teori

  Alle som vil fly sportsfly må sette seg inn i «Bibelen vår», Mikroflyhåndboken. Der finner du det du trenger å vite for å få sportsfly lisens og det å operere et sportsfly.Før oppflyging til lisens må du avlegge prøve i teori. Det kan være 3 til  5 spørsmål, multippel-choise, i…

Les mer…