Bakkesjef

1. Når det drives seilflyging skal det være utnevnt bakkesjef. Dersom det drives skoling med kun ett seilfly, kan instruktøren fungere som bakkesjef. Bakkesjefen skal bære armbind eller vest merket «BAKKESJEF».

2. Bakkesjefen skal oppholde seg på operasjonsområdet så lenge det er aktivitet. Hvis han må forlate området skal han oppnevne en stedfortreder.

3. Bakkesjefen er ansvarlig for at de aktiviteter som foregår på flystripen og dens umiddelbare nærhet foregår på en sikker og effektiv måte. Bakkesjefen er flyplassjefens stedfortreder.

4. Bakkesjefen er i tillegg til oppgaver pålagt i NAKs instruks for bakkesjef ansvarlig for å:

a) Ta kontakt med skyteleder på skytebaner i bruk.
b) Kontrollere slepeline og bruddstykke før linen tas i bruk.
c) At alle starter loggføres i henhold til NAKs instruks for loggføring. Om nødvendig utpeke egen loggfører.
d) Kontrollere at/foreta inspeksjon av plassforholdene.

5. Bakkesjefen koordinerer modell og seil/motorflyging aktiviteten.

6. Bakkesjefen er ved flygingens slutt ansvarlig for at :
a) Slepeline er hengt på plass i hangar.
b) Fallskjermer, batterier og radioutstyr er satt på plass på laderom.
c) Journaler er ajourført og logger satt på plass i riktig mappe.
d) Klubbhus og område rundt er ryddet. Alle bord/stoler og lignende er tatt inn/satt på plass.
e) Klubbhus/byggelokale og hangar er forsvarlig låst.

7. Alle som oppholder seg på plassen og dens umiddelbare nærhet skal rette seg etter bakkesjefens anvisninger. Personer som ikke følger hans anvisninger kan vises bort fra området.

8. Bakkesjefen skal snarest rapportere alle uregelmessigheter og brudd på aktuelle bestemmelser til klubbens styre.

16/9-98 aw

Comments are closed.