Styret i Os Aero Klubb

Styret Navn Telefon
Leder Thomas Spengler 938 16 724
Nestleder (grenleder modellfly) Thomas Nilsen 916 98 229
Styremedlem (anleggsansvarlig) Karl Inge Nesfossen 962 07 790
Styremedlem (kasserer) Geir Øyvind Berg 906 67 931
Styremedlem (genleder seilfly) Kristoffer Samuelsen 452 26 362
Styremedlem (grenleder sportsfly) Thomas Marcussen 980 96 250
Styremedlem (vara grenleder seilfly) Marcus Brandt 452 10 575
Vara styremedlem (vara grenleder modellfly) Jens Haga 918 77 305
Vara styremedlem (vara grenleder sportsfly) Mikael Aksdal 908 62 901
Kontrollutvalg    
Leder Thomas Aas 476 39 667
Medlem Hanne Ertzeid 959 98 445
Vara medlem Jostein Døsen 971 49 773
Valgkommite    
Leder Christer Mjøs 476 39 667
Medlem Jo Inge Bjørø 481 50 707
Medlem Marthe Dybedahl 481 34 127
Vara medlem Espen Monclair 918 19 104

Comments are closed.