Styret og Nøkkelpersonell

Styret Navn Telefon
Leder Thomas Spengler 938 16 724
Nestleder Nicolai Strømme 977 94 521
Styremedlem (anleggsansvarlig) Gabriel Walden Michelsen 480 70 705
Styremedlem (kasserer) Geir Øyvind Berg 906 67 931
Styremedlem (grenleder modellfly) Thomas Nilsen 916 98 229
Styremedlem (genleder seilfly) Paal Mjelde Folkestadås 941 82 229
Styremedlem (grenleder sportsfly) Karl Inge Nesfossen 962 07 790
Vara styremedlem (vara grenleder modellfly) Jens Haga 918 77 305
Vara styremedlem (vara grenleder seilfly) Olav Andreas Natvik Rong 907 35 204
Vara styremedlem (vara grenleder sportsfly) Mikael Aksdal 908 62 901
Valgkommite    
Leder Kristoffer Samuelsen 452 26 362
Medlem Børge Brekke 950 51 768
Medlem Marthe Dybedahl 481 34 127
Vara medlem Leif Jørgen Ulvatne 951 19 525
Kontrollutvalg    
Leder Trond Olav Strømme 900 40 414
Medlem Helge Walle 909 207 63
Vara medlem Jostein Døsen 971 49 773
Nøkkelpersonell    
Anleggsansvarlig Gabriel Walden Michelsen 480 70 705
Kontakt Forsvaret Thomas Spengler 938 16 724
Flyplassjef Truls Rasmussen 916 15 443
Barneidrettsansvarlig Thomas Nilsen 916 98 229
Operativ leder seilfly Tore Øvreeide 974 66 773
Skolesjef seilfly Rune Hovda 911 04 656
Assistent til skolesjef seilfly Jostein Døsen 971 49 773
Assistent til skolesjef seilfly Sondre Bjørø 479 00 835
Assistent til skolesjef seilfly Paal Mjelde Folkestadås 941 82 229
Assistent til skolesjef seilfly Nicolai Strømme 977 94 521
Miljøansvarlig NN NN
Ansvarlig politiattest Marie Pontopiddan 975 73 215
Personlig vara ansvarlig politiattest Marthe Dybedahl 481 34 127
Leder ungdomsgruppen Olav Andreas Natvik Rong 907 35 204
Leder slepeflyger Torstein Haugland 950 60 535
Teknisk ansvarlig seilfly Terje Eltvik 996 45 864
Teknisk ansvarlig slepefly Jostein Døsen 971 49 773
Teknisk ansvarlig flytilhengere Christopher Robin Aas 979 65 310
Hangaransvarlig Terje Eltvik 996 45 864
Nøkkelansvarlig og vaktmester Reidar Lekven 915 90 929
Webmaster Thomas Nilsen 916 98 229
Kjøkkenansvarlig Tone Hatlem 922 83 201
Leder gamlekara Mikael Aksdal 908 62 901

Comments are closed.