Innmelding

Fremgangsmåte:

  • Fyll ut skjemaet som du finner på http://www.nlf.no/bli-medlem
  • Skriv inn fornavn, etternavn, og full adresse, postnr og poststed  (viktig at dette er rett siden faktura og medlemskort sendes til denne adressen).
  • Skriv inn fødselsdato
  • HUSK å skriv inn rett epost adresse som vi kan nå deg på. Os Aero Klubb kommuniserer primært med medlemmene pr. epost og det er viktig at denne adressen er korrekt for at du skal få informasjon fra oss.
  • Skriv gjerne inn telefonnumre som vi kan nå deg på.
  • Velg så “MODELLFLYSEKSJONEN”
  • Velg “OS AEROKLUBB/MODELLFLY”
  • Velg “MODELL MEDLEM”
  • Trykk “BEKREFT MEDLEMSKAP”
  • Det som nå skjer er at du om noen dager får en faktura i posten med medlemskortet på. Det er viktig å huske på at du ikke er medlem før fakturaen er betalt. Husk og be om “kvitteringsoblat for medlemskort” når du betaler i nettbanken . Oblaten mottar senere i posten og klistrer det på medlemskortet.

Gjeldende 2015:

Medlemskategorier Pris
Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år) 1980,-
Juniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 20 år) 500 ,-
Ungdomsmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 13 år) 400 ,-
Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år) 175 ,-
Familiemedlemmer[1] (må ha samme adresse som en senior) 1300 ,-
Pensjonistmedlemmer[2] (f.o.m. det året en fyller 67 år) 700, ,-
Støttemedlemmer (personer som ikke selv er aktive utøvere) 510 ,-

[1]Familiemedlemskap er et tilbud til ektefelle eller samboer, eventuelt voksne barn, som er 26 år eller eldre og som bor på samme adresse som et seniormedlem. Bo-fellesskap (kollektiv) kvalifiserer ikke til familiemedlemskap.

[2]Pensjonistmedlemskap gjelder også for personer med 100 % uførepensjon.

Comments are closed.