Inspeksjon av plassforholdene

1. Enhver fartøysjef som ønsker å benytte Os Flyplass, Vaksinen, må selv før avgang, avklare om plassen har vært benyttet tidligere samme dag. Hvis fartøysjefen ikke med sikkerhet kan fastslå om plassen har vært i bruk, skal følgende rutine for inspeksjon av plassforholdene gjennomføres:

2. Kontrollér at stripen/rullebanen er fri for hindringer og at den har tilfredsstillende bæreevne, friksjon og rullemotstand. Avvik som ikke kan utbedres umiddelbart, meddeles flyplassjef eller dens stedfortredere omgående.

3. Kontrollér at redningsutstyret er intakt.

4. Kontrollér at uvedkommende ikke oppholder seg inne på området.

5. Ankommende fly som ønsker å benytte flyplassen til landing, må innhente nødvendige opplysninger og tillatelse til landing fra klubbens flyplassjef eller hans stedfortreder.

6. All bruk av plassen uten at tilfredsstillende inspeksjon er foretatt, skjer på eget ansvar.

aw 1/10-98

Comments are closed.