Dokumenter LN-YMA

  1. Link til NLF Sportsfly på nett. Rikelig med filer  Her finner du alt !

A-22LS_POH-S-N-318 Her finner du operasjons håndbok for LN-YMA

Radio manual KRT2  Dette er bruker manualen for KRT-2, flyradioen

smartass3_manual   Dette er  for programering av voice speed 

Manual transponder   Bruker manual for transponderen

Xstrem manual  Infoskjermen for turtall, temp, trykk etc

Voss hangglider   Kartbilde av baser til hangglidere rundt Voss

sikkerhetskortet19  Sjekk om du trenger mer trening

passasjerinformasjon_sportsflyging_2.1_0  Info for passasjeren

MIL Avskjæring s 1  Vi er pliktig å kjenne til militær avskjæring 
MIL Avskjæring s 2 Radio  i luften, om vi flyr oss bort ………

Lys sgnal radio feil

YMA sjekkliste

 

 

Comments are closed.