Avtale om bruk av områder i Flesland TMA til seilflyging

Avtalen mellom OAK og Flesland finnes her.

Comments are closed.