Bakkeradio prosedyre modell (Uniden scanner)

Os Aero Klubb opererer alltid på frekvensen 123.500!
Uniden UBC75XLT scanner radioen er koblet til ekstern høyttaler og skal alltid brukes når det foregår modellfly relatert aktivitet! Denne scanneren er en enveis radio og kan ikke brukes til å kommunisere med fullsize aktivitet. Den skal ikke fjernes fra det innvendige stativet og skal alltid være koblet til strøm og høyttaler!!

Det er viktig å ha Vertex VXA300 radioen (det andre håndsettet) påslått og tilgjengelig i tillegg for å evt kunne kommunisere med annen fullsize aktivitet. (Se egen prosedyre)

Slå på

  1. Trykk og hold nede power knappen i 2-3 sekunder. 

  2. Radioen skal starte opp i SCAN modus og vil vise følgende i skjermen. Dersom den ikke viser SCAN trykk på Scan knappen.
  3. Alternativt til SCAN, kan en trykke på HOLD og se at 123.500 kommer opp som vist i bildet under. Dersom 123.500 ikke vises, trykk inn denne frekvensen via keypad.
  4. Strømforsyningen til den eksterne høyttalere er koblet til tidsuret i brakken som aktiveres ved å trykke på den runde bryteren på innsiden av brakken (rett ved døren)!

  5. Sjekk at det er lyd i den eksterne høyttaleren ved å trykke inn sende knappen på Vertex radioen. Det er ikke nødvendig å snakke da en kan høres at mic’en aktiveres.

Slå av

  1. Trykk og hold nede power knappen i 2-3 sekunder til du ser at radioen slår seg av.

Justere Volumet

  1. Trykk ned på knappen øverst på radioen

  2. Drei knappen til ønsket volumstyrke og trykk på knappen igjen for å ferdigstille.

Comments are closed.