Behandling av fly

Instruks for daglig behandling av fly i OAK

1. Alt seilflymateriell i OAK skal vedlikeholdes i henhold til NAK/SNLFs vedlikeholdshåndbok for seilfly og etter Luftfartsverkets forskrifter og bestemmelser. I tillegg kommer fabrikkens bestemmelser for hvert enkelt fly.

2. Fly i OAK skal minimum vaskes hver uke og poleres en gang hver måned. Glassfiberfly skal minimum poleres hver fjortende dag. Sand øker kraftig slitasjen på flyene og de skal derfor til enhver tid holdes rene for sand innvendig.

3. Flymateriell koster mye og tåler lite når det er på bakken. Det skal derfor behandles forsiktig. Slike ting som bakketransport med åpen hood, fingring på hood, snuing på hjulet mens flyet står i ro, løfting eller skubbing på haleflate og vingebakkant for å nevne noe, er derfor forbudt.

4. Ved stuing i hangar er det lett for at skade kan oppstå. En person skal derfor lede arbeidet og andre personer skal rette seg etter ham. Etter parkering i hangar skal følgende kontrolleres:

a) Vinge er sikret slik at ikke andre fly kan skades.
b) Hood er låst og bremser og hoodluker er åpne.
c) Batteri og fallskjerm er satt inn på laderom.

5. Ved montering, demontering og lasting på henger skal en person godkjent av teknisk sjef seil lede arbeidet. Han skal kjenne til vedkommende fly og henger og ha vært med på montering/demontering av det aktuelle flyet før. Liste over godkjente personer er utgitt som vedlegg til denne instruks, og oppbevares i perm «Instrukser OAK». Etter montering skal personen som ledet monteringen pluss en person i tillegg med utsjekk på flytypen kvittere for montering i fartøyjournalen.

15.juni 1996

Comments are closed.