Modellflyskolen

MÅLSETTINGEN for opplæringen er at eleven skal kunne fly solo, og ta av og lande på egen hånd. Instruktøren må før første flyging alltid kontrollere modellen (innfesting av servoer, ror og understell), sjekke balansepunktet (tom tank), fylle drivstoff, starte og stiller inn motoren, samt foretar radiosjekk. Elevene skal deretter lære seg å kontrollere modellen, fylle drivstoff, starte og stille inn motoren før hver flyging. Instruktøren veileder og griper inn ved problemer. Det skal hele tiden terpes på generelle sikkerhetsregler og sikkerhetsregler som gjelder for flyging på Ulven.

Opplæring av nye medlemmer er kun tillatt på tirsdager og torsdager og på helg når ikke seilflygruppen er aktiv. Nye medlemmer gis ikke tillatelse til å fly på helg når seilflygruppen er aktiv før eleven kan gjennomføre et tilfredsstillende Vingtreff-program.

Veiledende treningsprogram:

1. og 2. flyging: Instruktøren utfører takeoff og fører modellen til 2-3 tabbehøyder. Eleven skal trene på å holde høyden i jevne høyre- og venstre-svinger og 8-tall. Eleven skal også trene på å fly så sakte som mulig og opprettholde høyden ved aktivt bruk av gass, høyde og sideror, samt finne ut hvordan modellen oppfører seg når den staller.

3. og 4. flyging: Instruktøren utfører takeoff. Eleven skal begynne å trene på landingsrunder i god høyde. Se øvelsene nedenfor.

5. og 6. flyging: Eleven begynner å trene takeoff. Eleven skal læres til å gi rolig gass, korrigere for sidetrekk, slik at modellen ruller rett frem, for deretter å øke hastigheten til modellen tar av. Modellen skal ta av i en jevn stigning, maks 45 grader. Avsluttes med en prosedyresving til høyere eller venstre. Eleven trener deretter kort på noen 8-tall i jevn høyde og fortsetter deretter å trene på landingsrunder i god høyde.

Øvrige timer: Etter hvert som eleven blir fortrolig med å få modellen korrekt inn mot banen på final legg, senkes høyden på landingsrundene til modellen til slutt lander.
Hver time bør innledes med noen 8-tall og noe sakte flyging for å bli fortrolig med stikkene og modellen. Etter hvert kan det også legges inn noen loops og rolls i god høyde for å bryte opp og variere treningen. Opplæringen anses fullført når eleven kan ta av og lande modellen på egen hånd.

Følgende landingsrunder skal innøves:
Downwind leg: Modellen skal ligge på parallell kurs med banen i medvind. Hastigheten senkes ved at motoren dras ned til ca. 25%, slik at modellen begynner gjennomsynket og taper høyde. Svinger deretter 90 grader mot base leg.

Base leg: Rette opp modellen slik at denne har jevnt gjennomsynk 90 grader på tvers av banen. Ved «base key» svinger modellen 90 grader mot banen for «final apporoach». Modellen skal komme inn rett over og midt på banen.

Final approach: Rett opp modellen med balanse- og sideror, slik at modellen kommer rett inn over banen. Vingene skal ligge horisontalt. Bruk sideroret for å korrigere for eventuell sidevind. Bruk motoren aktivt for å justere hastighet og gjennomsynk. Modellen skal fly i en rett linje over hele banen.
Landing: Når modellen nærmer seg landing (3-4 meters høyde) dras motoren av til tomgang. Forsette gjennomsynket, gi forsiktig høyderor når modellen er ca. 20-30 cm over bakken, slik at modellen «staller ut» og lander. Ved en optimal landing skal modellen sette hjulene på bakken rett foran eleven uten å sprette i luften igjen.

Comments are closed.