Logging av flyturer

Seilflyging

Dokumentet som er avgjørende til faktuering av seilflyturer og til statistikk på Ulven er Daglogg. Dagloggen føres hver dag med flyaktivitet på Ulven. Slepelogg brukes å dobbel sjekke Daglogg og føres av slepepilot. Flypriser beregnes basert på prislisten fra Os Aero Klubb. Motortid av Duo Discus føres under Merknader.

På slutten av flydagen sendes bildet/kopi av Dagloggen til post@osaeroklubb.no. Bildet/kopi brukes til faktuering av flyturer og til statistikk på Ulven. Derfor er det flott om alle skriver pent.

Det er ingen elektronisk logging lengre.

Motorflyging

Om noen flyr privat med Cub, sendes epost til post@osaeroklubb.no med start og landingstid samt info om hvem som var fartøysjef (og elev om det var skoling). Det faktueres flytid pluss 5 minutter taxitid. Flypriser beregnes basert på prislisten fra Os Aero Klubb.

Comments are closed.