Prisliste og logging av flyturer

Prisliste

Prisliste for medlemmer samt forklaring på side to finnes her.

Seilflyging

Dokumentet som er avgjørende til faktuering av seilflyturer og til statistikk på Ulven er Daglogg. Dagloggen føres hver dag med flyaktivitet på Ulven. Slepelogg brukes å dobbel sjekke Daglogg og føres av slepepilot. Flypriser beregnes basert på prislisten fra Os Aero Klubb. Motortid av Duo Discus føres under Merknader.

På slutten av flydagen sendes bildet/kopi av Dagloggen til post@osaeroklubb.no. Bildet/kopi brukes til faktuering av flyturer og til statistikk på Ulven. Derfor er det flott om alle skriver pent.

Det er ingen elektronisk logging lengre.

TMG-flyging

Om noen flyr privat eller til skoling med TMG føres tachotid samt info om hvem som betaler i fartøyjournal. Faktura sendes ut ca. en gang hver måned basert på tachotid i fartøyjournal. Flypriser beregnes basert på prislisten fra Os Aero Klubb

Motorflyging

Om noen flyr privat med Cub, sendes epost til post@osaeroklubb.no med flytid, som er tid fra start til landing pluss 5 minutter taxitid, samt info om hvem som var fartøysjef (og elev om det var skoling). Flypriser beregnes basert på prislisten fra Os Aero Klubb.

Comments are closed.