Seilflyskolen

k8-thumbOs Aero Klubb innehar tillatelse til drift av seilflyskole. Luftfartstilsynet har gitt Norges Luftsportsforbund (NLF) myndighet til å føre overoppsyn med all seilflyaktivitet i Norge, og de har i den forbindelse utarbeidet et godkjent skoleprogram som all skoleflyging skal baseres på. Os Aero Klubb tar deg igjennom nødvendig teoriundervisning og gir praktisk flyopplæring med godkjente instruktører.

Teori opplæring
Teoriooplæringen er basert på egenstudie, intensivkurs eller gjennom et internettbasert kurs som arrangeres av Luftfartsbrevskolen.
Opplæringen består av følgende obligatoriske fag:

 • Aerodynamikk og flylære
 • Instrumentlære og utstyr
 • Meteorologi
 • Videregående flylære
 • Lover og bestemmelser

Teoriutdanningen gir kandidatene de nødvendige forutsetninger for å kunne forstå hvordan seilflyet virker, samt å gi en innføring i hvordan vi tilpasser oss de rammebetingelsene som omgir oss.

Som et supplement til egenstudie, arrangeres også teorikvelder.

Grunnleggende flytrening (ABC-kurs)
Vi starter opp med skoleflyging etter påske. De minimum 20 første turene foregår med instruktør i baksetet og hensikten med flygingen er at du skal lære å fly flyet teknisk.

Øvelsene som inngår er blant annet:

 • Avgang med seilflyslep
 • Lære å fly selve seilflyslepet
 • Føre seilflyet etter at slepeflyet er sluppet
 • Lære enkel form for varighetsflyging (termikk og hang)
 • Landingsøvelser.

Etter vel 20 turer sier instruktøren at du nå kan få prøve deg litt på egenhånd, og gir da tillatelse til at du kan fly alene. Du har nå gjennomført første del av grunnopplæringen, og det er i fortsettelsen meningen at du skal fly en del av øvelsene alene i seilflyet under oppsyn av instruktør på bakken. Etter noen soloturer er du klar for å lære mer av det som virkelig er seilflying.

Videregående flytrening (F-kurs)
Når ABC-kurset er gjennomført, så har du nok kunnskaper til å lære mer av det som virkelig er seilflyging. Det å kunne holde seg oppe i timesvis, og kanskje tilbakelegge en distanse du tidligere trodde ikke var mulig å gjøre for et fly uten motor er det som gjør denne sporten ekstra spennende. F kurset foregår dels med instruktør i baksetet og dels på egenhånd. Du flyr f.eks. en oppgave rundt noen vendepunkter med instruktør først, for så øve på den samme oppgaven på egenhånd etterpå.

På F-kurset skal du igjennom følgende typer flyging:

 • Mer avansert varighetsflyging (termikk, hang og bølger)
 • Oppgaveflyging (flyging rundt vendepunkter i terrenget)
 • Utelandinger (både simulerte og reelle)
 • Finpuss av flyferdigheter frem mot oppflyging

Comments are closed.