Seilflyskolen

k8-thumbOs Aero Klubb innehar tillatelse til drift av seilflyskole. Luftfartstilsynet har gitt Norges Luftsportsforbund (NLF) myndighet til å føre overoppsyn med all seilflyaktivitet i Norge, og de har i den forbindelse utarbeidet et godkjent skoleprogram som all skoleflyging skal baseres på. Os Aero Klubb tar deg igjennom nødvendig teoriundervisning og gir praktisk flyopplæring med godkjente instruktører.

Alle i klubben jobber på frivillig basis, ingen får penger for dette. Fritid er svært verdifullt i dagens samfunn – å stå å vente på instruktør, elev eller slepeflyger er ikke noe særlig hyggelig. Derfor er det viktig at alle bruker vaktlisten når de deltar på seilflyaktivitet i Os Aero Klubb.

Vi har en egen lukket Facebook gruppe for de som er under utdanning hvor vi også annonserer teorikvelder og skoleaktivitet.

Hjelp andre – så får du selv hjelp
Seilflygning er en team aktivitet. Ha ansvar for andre – ikke stå å se på at andre gjør feil eller misforstår, hjelp dem.

Teori opplæring
Teoriooplæringen er basert mest på egenstudie. Vi har ikke ordinære teorikurs – men vi kjører teorikvelder gjennom hele sesongen. Er du nettopp begynt, så ta kontakt med skolesjef eller en av instruktørene. Kveldene tilpasser vi til de som kommer – her tar vi opp det meste samt at på disse kveldene gjennomføres teorieksamener. Kan du ikke komme, så kan du allikevel være med på SKYPE. Opplæringen består av følgende obligatoriske fag:

 • Aerodynamikk og flylære
 • Instrumentlære og utstyr
 • Meteorologi
 • Videregående flylære
 • Lover og bestemmelser

Teoriutdanningen gir kandidatene de nødvendige forutsetninger for å kunne forstå hvordan seilflyet virker, samt å gi en innføring i hvordan vi tilpasser oss de rammebetingelsene som omgir oss.

Teorimateriellet
Her anbefales det å kjøpe den store Seilflyboken hos Pilotbutikken som er en del av luftsporstforbundet (NLF), og det har det meste en flyinteressert person trenger. Da har man det meste man trenger de første to årene frem til sertifikat. Loggbok får du hos oss når du begynner med utdanning.

Grunnleggende flytrening
Vi starter opp med skoleflyging etter påske. De minimum 20 første turene foregår med instruktør i baksetet og hensikten med flygingen er at du skal lære å fly flyet teknisk. Øvelsene som inngår er blant annet:

 • Avgang med seilflyslep
 • Lære å fly selve seilflyslepet
 • Føre seilflyet etter at slepeflyet er sluppet
 • Lære enkel form for varighetsflyging (termikk og hang)
 • Landingsøvelser.

Man bør i startfasen legge opp til flygning minst en gang i uken. Beregne 2 starter pr dag – maks 4 pr dag. Etter vel 20 turer sier instruktøren at du nå kan få prøve deg litt på egenhånd, og gir da tillatelse til at du kan fly alene. Du har nå gjennomført første del av grunnopplæringen, og det er i fortsettelsen meningen at du skal fly en del av øvelsene alene i seilflyet under oppsyn av instruktør på bakken. Etter noen soloturer er du klar for å lære mer av det som virkelig er seilflying.

Videregående flytrening
Når grunnleggende flytrening er gjennomført, så har du nok kunnskaper til å lære mer av det som virkelig er seilflyging. Det å kunne holde seg oppe i timesvis, og kanskje tilbakelegge en distanse du tidligere trodde ikke var mulig å gjøre for et fly uten motor er det som gjør denne sporten ekstra spennende. F kurset foregår dels med instruktør i baksetet og dels på egenhånd. Du flyr f.eks. en oppgave rundt noen vendepunkter med instruktør først, for så øve på den samme oppgaven på egenhånd etterpå. På videregående flytrening skal du igjennom følgende typer flyging:

 • Mer avansert varighetsflyging (termikk, hang og bølger)
 • Oppgaveflyging (flyging rundt vendepunkter i terrenget)
 • Utelandinger (både simulerte og reelle)
 • Finpuss av flyferdigheter frem mot oppflyging

Comments are closed.