Håndbok for modellfly

Her finner du håndbok for modellfly, denne inneholder regler for modellflyging på Vaksinen flyplass på Ulven.

Viktig at alle leser igjennom og følger de regler som er satt, legg spesielt merke til side 12 som inneholder tilleggsregler for bruk av stormodeller som er fly med bensin eller turbin motor.

Last nedhåndbok :
DOCX Format: Haandbok_for_modellfly_Os_Aero_Klubb
PDF Format: Haandbok_for_modellfly_Os_Aero_Klubb

Comments are closed.