Ivaretakelse av orden og sikkerhet

1. Publikum og andre ikke flykyndige besøkende skal holde separert fra det flyoperative området. Dette betyr at kun flykyndigpersonell (medlemmer av NAK eller utenlandsk søsterorganisasjon eller likeverdig) kan bevege seg innenfor gjerdet, på stripe, oppstillingsplass og ved hangar når flyaktiviteter pågår. Alle andre må kun entre dette området i følge med en flykyndig..

2. Publikum gjøres oppmerksom på adgangsrestriksjoner på følgende måte:

3.
a) Det står skilt på autovernet mot flyplassen.
b) Det står skilt ved vei fra skytebane.

4. Røyking og all bruk av ild er forbudt på oppstillingsplass for fly, samt innenfor en avstand av 20 meter fra fly og bensinfat/kanner.

aw 1/10-98

Comments are closed.