Tiltak fra NIF og NLF for å hindre smitte av koronavirus

Kjære medlemmer i Os Aero Klubb,

Basert på meldingen fra NIF og NLF under innstiller vi med umiddelbar virkning all aktivitet i OAK inntil ny beskjed kommer. Vi planlegger heller ikke noe før vi vet mere om når restriksjoner kan opphøre.

Mvh Thomas Spengler
(neste formann/sekretær OAK)


På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

For klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund og dets medlemmer innebærer det at all luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses.

Luftsportsforbundet henstiller til alle våre medlemmer å følge lojalt de pålegg som kommer fra myndighetene, og som NIF formidler.

Hver enkelt av oss må gjøre det vi kan for å unngå smitteoverføring i det som er en svært vanskelig situasjon for oss alle.

For Norges Luftsportforbund
President Asle Sudbø og generalsekretær John Eirik Laupsa


Hei, jeg får mange henvendelser både i går og i dag om klubbstyrene må stenge klubbens modellflyplass som følge av NIFs pålegg om at all idrett må opphøre. Klubbene har etterlyst klare retningslinjer, og dette er føringene fra Luftsportspresidenten, som blir sendt ut i dag til samtlige medlemmer i NLF:
http://nlf.no/forbund/tiltak-fra-norges-idrettsforbund-og-norges-luftsportforbund-hindre-smitte-av-koronavirus

Det er selvsagt mulig å argumentere for at mye av det vi driver med i Modellflyseksjonen ikke forårsaker spredning av virus, eksempelvis når man flyr alene. Men dersom du flyr selv, så vil flere komme til. Og om du er uheldig å forårsake skade, så har du skapt en unødvendig belastning på helsevesenet som de absolutt ikke trenger akkurat nå. Jeg regner med at de fleste innser hva dette innebærer, men i klartekst betyr det: Sett batteriene på utlading først som sist. I den unntakstilstanden vi befinner oss i nå er det absolutt smartest at medlemmene holder seg på hobbyrommet og at det ikke legges til rette for flyging. Ei heller skal dere ha møter, innendørsflyging, dronerace eller annen organisert flyging og konkurranse. Det siste vi trenger nå er at det publiseres bilder av glade piloter som flyr sammen akkurat som om ingenting har skjedd.

Hilsen

Jon Gunnar Wold

Fagkontakt modellfly
Norges luftsportforbund

Comments are closed.