Innkalling ekstraordinært Årsmøte onsdag 8. januar 2020 kl. 18:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

Agenda:

  1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  2. Godkjenne stemmeberettigete.
  3. Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Låneopptak i forbindelse med bygging av ny hangar

Banken krever at tidligere vedtak fra ekstraordinært årsmøte den 3. nov 2016 må fornyes.

 

Forslag til vedtak:

«Styret får fullmakt til å ta opp et eller flere lån på tilsammen inntil kr 1.500.000 med nedbetalingstid på inntil 15 år»

 

Etter årsmøte vil vi fortsette med seilflygruppens ordinære medlemsmøte.

Thomas Spengler vil da vise bilder og fortelle om Gliding Club of Victoria i Australia og Deusche Alpensegelflugschule i Tyskland

Vel møtt.

Truls Rasmussen
Formann OAK

 

Comments are closed.