Vaktliste – Oppdatering

Det er laget til en kort veiledning for Vaktlisten. Veiledningen er gjort tilgjengelig via «? Hjelp» menyen når en logger inn. Den kan også aksesseres via følgende URL: https://docs.google.com/…/1-t2Dc8n3DZWf4xGcPllCJgE6s9…/edit…

Har også gjort det letter synlig hvem som har er administratorer og hvem som har mulighet til å registrere turer på «felles brukerne», som f.eks Introtur 1. Når en blar helt ned til listen over brukere på framsiden i vaktlisten vil det vises ett eller flere ikon på noen av brukerne. Ikonene betyr følgende:

Ikon Beskrivelse av rolle
Brukere har tilgang til å registrere oppføringer for “felles brukere”.

Kontakt en av disse brukerne dersom du ønsker å få oppført f.eks en introtur.

Brukeren er en “felles bruker” og vil kun benyttes av f.eks, registrering av introturer. Kun brukere som har tilgang til felles brukerne kan benytte seg av disse.
Admin Brukeren har administrator rettigheter i systemet.

Kontakt administratorer for å slette oppføringer, endre detaljer osv om en ikke selv klarer å gjøre dette via “Innstillinger” menyen.

Se dokumentasjonen for detaljer.

Om noe mangler eller bør endres så gi meg en lyd

– Thomas Nilsen

Comments are closed.