Morten Rasmussens bortgang

Image by Fatemeh Mousavi from Pixabay

Kjære medlem!

Det er med sorg at vi har mottatt budskapet om at Morten Rasmussen, så alt for tidlig er gått bort.

Morten har vært medlem i OAK siden 2006, og var mannen som introduserte turbinfly for klubben.

Han var en pådriver for sporten og hobbyen, med et pågangsmot av dimensjoner.
Han sørget for et godt miljø innad i modellflygjengen, samt et godt på tvers av grenene på Vaksinen.
Uten hans pågangsmot hadde vi ikke hatt de modellflyfasilitetene vi har i dag, men viktigst av alt: Vi hadde ikke hatt de tette vennskapene som er knyttet blant mange av klubbens modellflyvere.

En smilende, kunnskapsrik og humørspredende modellflyger er ikke blant oss lengre. Morten vil bli savnet – men ikke glemt!

Morten blir bisatt i Skjold kirke på Fredag førstkommende klokken 12.

Styret gir et bidrag til Kreftforeningen i Mortens navn.

På vegne av styret
Truls Rasmussen

Comments are closed.