Årsmøte for året 2018 – torsdag 24. januar 2019 kl. 19:00

Årsmøte for året 2018 holdes torsdag 24. januar 2019 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

 

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 2. Godkjenne stemmeberettige.
 3. Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandling og Godkjenne årsrapport for Os Aero Klubb 2018.
 5. Behandling og Godkjenne regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent for 2020.
 8. Vedta budsjett for 2019.
 9. Valg av nytt styre for 2019.
 10. Valg av to revisorer for 2019.
 11. Valg av valgkomite for 2019.

Saker og forslag som medlemmer ønsker lagt fram på årsmøte, må være styret i hende innen 10. januar 2019. Disse kan sendes til damian.wejnerowski@outlook.com (seil), eller ebruh@live.no (modell).

Mvh
Truls Rasmussen og resten av Styret i OAK 2018.

Comments are closed.