Motor/slepeflyging

1. Kun flygere godkjent av gruppestyret seil i samarbeid med teknisk sjef motor har anledning til å benytte OAKs motorfly. For å kunne utføre sleping skal vedkommende også ha klubbens tillatelse for dette. Flygesjef, skolesjef eller flytryggingssjef kan gi dispensasjon for kortere tidsrom. Liste over godkjente flygere er utgitt som vedlegg til denne instruks og oppbevares i perm «INSTRUKSER OAK».

2. For å slepe skal man ha gjennomført minimum 40 slep eller gjennomgått sleping med en erfaren slepeflyger i løpet av de siste 12 måneder.

3. Søknad om å slepe eller ta slepeutsjekk i OAK skal sendes skriftlig til gruppestyret seil. Slepeutsjekk skal foregå etter instruks fra NAK.

4. Ved daglig ettersyn skal en kontrollere slepekrok med overføringer.

5. Slepeflyging skal foregå i henhold til NAKs «Instruks for slep av seilfly».

6. Slepeflyger som skal slepe på en søndag er på denne dagen ansvarlig for at følgende blir gjort i tillegg til vanlig DI:

a) Smøring i henhold til smøreplan.
b) Støvsuging/vask og hvis brukbart vær polering. For å eventuelt få hjelp til dette arbeidet må slepeflyger selv kontakte medhjelpere på forhånd..

7. Etter endt bruk er motorflyger ansvarlig for at:

a) Flyet er vasket/rengjort og plassert i hangar
b) Tanker er fylt og bensindepot er låst.
c) Mangler på flyet og eventuelt snart forestående vedlikehold.er rapportert til teknisk leder

Comments are closed.