Husk å registrere deg på flydrone.no

Mange har sikkert fått det med seg allerede, men om ikke så er det viktig at alle klubbens modell-medlemmer som har tenkt å fly i sesongen nå utfører registering på flydrone.no og merker modellene sine med tildelt operatørnummer.

Detaljer rundt forsikringspolisenummer som må oppgis under registrering til NLF finner en her…

Luftfartstilsynet vil framover intensivere kontroll rundt dette og kan bøtelegge piloter som ikke har registrert seg samt merket modellen sin. Luftfartstilsynet har varslet at det koster 2000 kroner å bli tatt for å fly uten registrering. Du kan lese mer om dette her. I tillegg kan Politiet gi bøter fra kr 12 000,- og oppover(!)

NLF har også sendt ut info om dette. Artikkelen finner en her…

For krav rundt merking så har Luftfartstilsynet publisert denne artikkelen. Kort oppsummert kan dette kortes ned til:

  • Operatørnummeret kan festes utvendig eller innvendig i modell, enten som vanlig tekst eller som QR kode. Fest det gjerne på batteriluke e.l. for enkelhets skyld.
  • Det er ingen krav til størrelse på merking, så en kan gjerne gjøre dette veldig lite.

I løpet av 2025 vil NLF få på plass masseregistrering for medlemmene opp mot Luftfartstilsynet slik at vi som enkeltpersoner slipper å utføre registreringen. Det vil trolig fortsatt være behov med merking av modeller etter at denne masseregistreringen er kommet på plass. Men mer info om dette kommer nok fra NLF i løpet av neste år.

Fly safe!

 

Comments are closed.