Teorikurs A-Bevis for modell

I henhold til nye krav, spesifisert i Modellflyboka, skal alle som flyr modellfly i regi av klubb tilsluttet Modellflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund (NLF) inneha kompetansebevis for den aktuelle modelltypen.

Nytt A-Bevis kurs

Mange medlemmer i OAK har ikke A-Bevis. Vi ønsker å tilby kurs til alle, og om du vil være med på kurs så kan du melde deg opp her: https://forms.gle/pk44jQVt2xBmFMeb8 Vi tar sikte på å arrangere kurs i løpet av januar/februar 2024. Det vil bli sendt ut nærmere info når endelig dato er klarlagt.

Hva er A-Bevis og hvorfor bør man ta dette?

A-Bevis gir deg rett til å fly modellfly/seilfly/helikopter og drone over 2 kg, med en øvre vektgrense på 12 kg. For å få beviset må man gjennomgå et enkelt teoretisk kurs som gir innsikt i regelverk, enkel flyteori og sikkerhet. I tillegg skal man gjennomføre en praktisk prøve der man må kunne demonstrere grunnleggende fly-ferdigheter og sikkerhetstenkning. A-Bevis gir også fritak for egenandel dersom en er rammet av uhell der forsikringen dekker skaden som er forårsaket.

Har du alleredet tatt kurset men mangler praktisk oppflyging?

Vil du gjennomføre praktisk flyprøve til A-Beviset? Bergen Modellflyklubb og OAK har tidligere gjennomført teoridelen for en rekke deltakere. Om du vil gjennomføre oppflyging og få ditt A-bevis registrer du det her: https://forms.gle/pk44jQVt2xBmFMeb8

Comments are closed.