Brann- og havaritjeneste

1. Os Flyplass, Vaksinen, har ingen egen brann- og havaritjeneste. Ved ulykker er klubben avhengig av å få varslet Os Lensmannskontor, Os Brannvesen og Hagavik Kysthospital.

2. Ved brann varsle Os Brannvesen på telefon 110, deretter lensmann/politi på telefon 112.

3. Ved havari eller andre ulykker varsles først lensmann/politi på telefon 112, dernest ambulanse/sykehus på telefon 113 og så brannvesen på telefon 110. Disse nødnummerne kan ringes uten myntpåkast fra telefon i klubbhuset.

4. Alt tilgjengelig personell pålegges å bistå i redningsarbeidet. Politiet overtar som skadestedsleder når de ankommer.

5. Ved havari skal også Lufttrafikktjenesten på Flesland varsles.

6. Melding om brann/havari skal snarest mulig meldes klubbens formann, nestformann, gruppeleder seil og flyplassjef. Melding skal også gis til NAK.

HUSK: Varsling av eventuelle pårørende er primært politiets oppgave.

7. Oversikt over klubbens redningsmateriell (se nedenfor), skal oversendes brannvesen, AMK og politi. Det samme skal kopi av denne instruks, som også skal være oppslått og gjort tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.

Som utfyllende instruks for klubbens medlemmer brukes NAKs «Handlingsplan ved ulykker»

SLUKKE OG REDNINGSUTSTYR PÅ OS FLYPLASS, VAKSINEN

Det finnes et redningsskap/stasjon inne i byggelokalet bak merking på yttervegg. Byggelokalet har glassdør som kan knuses. Alarmselskap blir da varslet og sirenen går. Redningsstasjonen har følgende utstyr:

1 stk. 12 kg CO2 håndslukkeapparat
1 » » pulver »
1 » førstehjelpsveske

aw 22/8-98

Comments are closed.