ASK 21

ASK-21

ASK-21
To-seters glassfiberfly

Seilfly ASK-21
Konkuranseklasse Two Seater
Antall bygget 900 +
Mannskap 2
Lengde 8.35 m
Høyde 1.55 m
Vingespan 17 m
Vingeareal. 17,95 m²
høyde/bredde-forhold
16:1
Vingeprofil FX S02-196 / FX 60-126
Tomvekt ca. 360 kg
Vannballast ingen
Haleballast Frivillig
Maksimal vekt
600 kg
Vingebelastning ca. 33,4 kg/m²
Høyeste fart 280 km/h
Høyeste fart i urolig luft
180 km/h
Minstesynk
ca. 0.64 m/s i 67 km/h
Beste glidetall 1: 34 i 90 km/t

 

 

Comments are closed.