LN-GTX

LN-GTX Duo Discus

LN-GTX Duo Discus

Duo Discus XLT
To-seters glassfiberfly, som ofte regnes som det beste på markedet, i sin klasse. Ble hentet hos fabrikken i Tyskland mandag 11. august 2008 og kom til Ulven to dager seinere.

Seilfly Duo Discus XLT
Konkuranseklasse Two Seater
Antall bygget 500 +
Mannskap 2
Lengde 8.62 m
Høyde 1.6 m
Cockpit-bredde 0.71 m
Cockpit-høyde 1.02 m
Vingespan 20 m
Vingeareal. 16.4 m²
høyde/bredde-forhold
24.4
Vingeprofil HQ-31 A/XX
Tomvekt ca. 420 kg
Vannballast 200 kg
Haleballast Frivillig
Maksimal vekt
750 kg
Vingebelastning ca. 30 – 45.7 kg/m²
Høyeste fart 262,8 km/h
Høyeste fart i urolig luft
180 km/h
Minstesynk
ca. 0.58 m/s i 85 km/h
Beste glidetall 46.5


Flyet har også en «turbo», altså en motor som kan startes slik at utelanding unngåes.

Comments are closed.