Grøfteprosjek på flyplassen

En del av dere har kanskje observert graveaktivitet foran hangarene i høst og vinter. Det som er skjedd er at vi har fått leie minigraver og har forbedret drenering foran hangarene.
 
Fra eksisterende kum (rød sirkel) ved gamle hangaren er det gravd grøft (blå sterk) til ny kum (blå sirkel) i «sumpen» mellom ny og gammel hangar. Derfra grøft (blå strek) foran ny hangar til ny kum (blå sirkel) og inn på eksisterende kum (rød sirkel) i nordøstenden av ny hangar. I grøftene er det lagt ned drensrør og fylt opp med pukk. Håpet er at dette hjelper på å tørke ut området. Massene som er gravd opp er brukt til å planere området mellom flyplass og hangar (svart sirkel)
 
For å holde kostnadene så lave som mulig (og dermed flypriser lave) er alt utført på dugnad. Ivrige grøftegravere har vært Rune Stavenes, Leif Jørgen Ulvatne, Trond Olav Straume og Terje Eltvik. Det er fortsatt litt arbeid med finplannering over/rundt grøftene og rundt de nye kummene. I tillegg skal den eksisterende kummen ved nye hangaren heves. Å heve kummen er «gravemaskinarbeid» mens finplanering kan alle bidra med. Må også rakes ut litt stein og såes til i området som er planert mellom flyplass og klubbhus.
 
Terje Eltvik

Comments are closed.