Samarbeidsavtale med Voss Flyklubb

Os Aero Klubb har inngått en samarbeidsavtale med Voss Flyklubb for 2020 om bruk av fly på Bømoen. Hensikten er å bedre tilgangen på fly for begge klubbene og la medlemmene få muligheter til å prøve andre fly. Deler av flyparken vil bli stående igjen på Bømoen i uken etter sommerleiren (uke 32) mens det arrangeres NM med modellfly på Ulven fra 6 til 9 august. Siden Ulven vil bli stengt for annen flyging under NM, er mulig for medlemmene å fly den uken på Bømoen. I helgen 8 og 9 august er det acro samling på Bømoen. Det kan våre en fin mulighet til å få bedre kontakt og innsyn i acro miljøet. Utpå høsten vurderer vi å arrangere en bølgeleir på Voss. Aktuell uke er skolens høstferie (uke 41). Seilflykonferansen er tentativt helgen 2-4 oktober. Det kan gjøre at det blir justering av høstleir. Det vil vi komme tilbake til.

Comments are closed.