Innkalling til årsmøte i OAK 2020

Årsmøte for året 2019 holdes torsdag 30. januar 2020 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

 Agenda:

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 2. Godkjenne stemmeberettige.
 3. Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandling og Godkjenne årsrapport for Os Aero Klubb 2019.
 5. Behandling og Godkjenne regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent for 2021.
 8. Vedta budsjett for 2020.
 9. Valg av nytt styre for 2020.
 10. Valg av to revisorer for 2020.
 11. Valg av valgkomite for 2020.

 

Saker og forslag som medlemmer ønsker lagt fram på årsmøte, må være styret i hende innen 16. januar 2020. Disse kan sendes til seilfly@bkkfiber.no (seil), eller thomas.nilsen@doc-s.co.uk (modell).

Mvh

Truls Rasmussen og resten av Styret i OAK 2019.

Comments are closed.