Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

 

Agenda:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 9: Foreta følgende valg:

9.1: Styreleder

9.2: Nestleder

9.3: Styremedlemmer

9.4: Varamedlemmer

9.5: To revisorer

9.6: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

9.7: Leder av valgkomiteen

9.8: Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

9.9: Varamedlem til valgkomiteen

Det blir antagelig et kort årsmøte, så gruppene samles til gruppemøter etterpå.

Comments are closed