Årsmøtet for 2017

Årsmøte 2018 holdes torsdag 25. januar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

 

Agenda:

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Godkjenne stemmeberettige.
Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Behandling og Godkjenne årsrapport for Os Aero Klubb 2017.
Behandling og Godkjenne regnskap for Os Aero Klubb 2017.
Behandle innkomne forslag og saker.
Fastsette kontingent for 2019.
Vedta budsjett for 2018.
Valg av nytt styre for 2018.
Valg av to revisorer for 2018.
Valg av valgkomite for 2018.

Saker og forslag som medlemmer ønsker lagt fram på årsmøte, må være styret i hende innen 11. januar 2018. Disse kan sendes til trulsra@online.no (seil), eller christian.mack@outlook.com (modell).
Mvh
Truls Rasmussen og resten av Styret i OAK 2017.

Comments are closed