Innkalling til årsmøte

meetingÅrsmøte for året 2016 holdes torsdag 26. januar 2017 kl 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

 

 

 

Agenda:

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 2. Godkjenne stemmeberettige.
 3. Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandling og Godkjenne årsrapport for Os Aero Klubb 2016.
 5. Behandling og Godkjenne regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent for 2018.
 8. Vedta budsjett for 2017.
 9. Valg av nytt styre for 2017.
 10. Valg av to revisorer for 2017.
 11. Valg av valgkomite for 2017.

 Saker og forslag som medlemmer ønsker lagt fram på årsmøte, må være styret i hende innen 12. januar 2017. Disse kan sendes til trulsra@online.no (seil), eller christian.mack@outlook.com (modell).

Mvh
Truls Rasmussen og resten av Styret i OAK 2016.

Innkommne Forslag

Comments are closed