Inkalling til ekstraordinært årsmøte ang. hangarbygging

Ekstraordinært årsmøte 2016 holdes torsdag 3. November 2016 kl 19:00 i

Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

Agenda:

 

1-          Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

2-          Godkjenne stemmeberettige.

3-          Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4-          Behandle og godkjenne bygging av ny hangar.

 

Os den 14. Oktober 2016

Styret

Comments are closed