Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.   Agenda: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak 6: Velge referent Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak …

Les mer…

Innkalling til årsmøte

Årsmøte for året 2016 holdes torsdag 26. januar 2017 kl 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.       Agenda: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Godkjenne stemmeberettige. Valg av dirigent, to referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Behandling og Godkjenne årsrapport for Os Aero Klubb 2016. Behandling og …

Les mer…