Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.

Ekstraordinært årsmøte holdes torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 i Klubbhuset på Vaksinen flystripe.   Agenda: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak 6: Velge referent Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak …

Les mer…